Doneer nu!Word vriend

Zorgenkind dankzij KiECON niet meer van kastje naar de muur

Geplaatst op 23-1-2017

ENSCHEDE – Nul- tot zevenjarige kinderen met ontwikkelingsproblemen moeten sneller de juiste zorg krijgen. Dat is de bedoeling van het nieuwe Kinderexpertisecentrum Oost Nederland (KiECON).
“Nu worden ouders van deze kinderen te vaak van het kastje naar de muur gestuurd”, zegt Tom Schooltink van jeugdzorginstelling Jarabee. “Ze beginnen een behandeling bij één instelling, maar lopen vast. Later blijkt dan dat er meer aan de hand is dan in eerste instantie werd gedacht.” Volgens hem zijn er schrijnende voorbeelden van ouders die jaren shopten in de zorg, op zoek naar de juiste hulp voor hun kind.

KiECON is een initiatief van ziekenhuizen MST en ZGT, revalidatiecentrum Roessingh, kinder- en jeugdpsychiatrie Accare en Karakter, gehandicapteninstelling Aveleijn, jeugdzorginstelling Jarabee en audiologisch centrum Kentalis. Deze instellingen werkten al samen, maar nu gebeurt dat meer gestructureerd.

Onderzoek
Bij het eerste bezoek onderzoeken zowel de kinderarts als gedragswetenschapper het kind op bijvoorbeeld taal- en spraakproblemen, afwijkingen in motoriek en/of leer- en gedragsproblemen. Streven is binnen drie maanden met een behandeltraject te beginnen. Ouders kunnen alleen met verwijzing van huisarts, medisch specialist of jeugdarts bij KiECON terecht.

© Tubantia.

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis