Doneer nu!Word vriend

Informatie voor verwijzers

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

   

  De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan een kind doorverwijzen naar KiECON.  Samen met u als verwijzer willen we komen tot een optimale en snelle zorg en diagnostiek voor een kind en zijn/haar opvoeders.

  Welke kinderen kunt u doorverwijzen?

  Kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar met ontwikkelingsproblemen op meerdere gebieden. Het is niet direct duidelijk bij welke organisatie dit kind geholpen kan worden en/of u weet zeker dat meerdere organisaties betrokken moeten worden.

  Gedacht kan worden aan een combinatie van onderstaande problemen:

  • Onduidelijke problematiek
   – Verdenking op meervoudige beperking
   – Contactstoornis
   – Pedagogische problemen
   – Afwijkende motorische ontwikkeling
   – Taalontwikkelingsstoornis
  • Gedragsproblematiek, zowel veroorzaakt door kindfactoren als omgevingsfactoren.

  Advies via coördinator Mariëlle Oosterbroek

  Natuurlijk kunt u eerst bij ons advies vragen via onze coördinator Mariëlle Oosterbroek.
  Zij is telefonisch bereikbaar via telefoon 088 708 53 15; ook kunt u haar bereiken via mail kiecon@zgt.nl

  Het proces

  Na ontvangst van de verwijsbrief, wordt uw aanmelding besproken in het team van KiECON. Als het kind in aanmerking komt voor KiECON, zorgen wij ervoor dat de ouders onze vragenlijst en een toestemmingsformulier ontvangen. Zodra wij deze ingevuld retour hebben ontvangen, worden de ouders en hun kind uitgenodigd voor een intakegesprek met een kinderarts en een gedragswetenschapper. Dit gesprek duurt één uur en vindt plaats in de screeningsruimte van KiECON in ZGT, ziekenhuislocatie Hengelo. Voorafgaand aan de intake is er een kort kennismakingsgesprek met de coördinator en de ouders. De coördinator is de contactpersoon voor ouders gedurende het KiECON-traject. Tijdens de intake worden alle factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Het kind wordt gefilmd en (lichamelijk) onderzocht. Vervolgens wordt het kind besproken in ons team. Ook wordt de film bekeken. De ouders krijgen aansluitend advies welke aanvullende diagnostiek wordt geadviseerd en bij welke instantie(s). Nadat alle uitslagen van deze onderzoeken bekend zijn, zal het team het kind opnieuw bespreken om mogelijk een diagnose te kunnen stellen en aan de ouders advies uitbrengen over de meest geschikte plek waar de verdere begeleiding zal gaan plaatsvinden. Zowel de diagnostiek als de behandeling kunnen eventueel ook plaatsvinden bij zorgaanbieders die niet verbonden zijn aan KiECON. Het doel is om binnen drie maanden na aanmelding een heldere diagnose te hebben, waarna de behandeling kan starten. Uiteraard informeren wij u als verwijzer over de voortgang door middel van een rapportage. Mocht een door u verwezen kind niet in aanmerking komen voor KiECON, dan krijgt u van ons een terugkoppeling met een passend advies.

   

  Meer informatie

  Hebt u vragen, opmerkingen of tips dan horen wij die graag. U kunt ons mailen via kiecon@zgt.nl.
  Wij zijn telefonisch bereikbaar via 088 708 53 15.

  KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
  mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis