Doneer nu!Word vriend

Informatie voor ouders

Wat gebeurt er na aanmelding

Uw kind kan worden verwezen naar KiECON via een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Wanneer uw kind wordt aangemeld bij KiECON ontvangt u een vragenlijst. Zodra wij deze vragenlijst ingevuld retour hebben ontvangen, word u uitgenodigd voor een intakegesprek met een kinderarts en een gedragswetenschapper. Dit gesprek duurt één uur en vindt plaats in de screeningsruimte van KiECON in ZGT, ziekenhuislocatie Hengelo. Tijdens dit gesprek worden alle factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor wordt uw kind gefilmd en (lichamelijk) onderzocht. Dit wordt vervolgens besproken in ons team. Ook wordt de film bekeken. Na het overleg volgt een afspraak om uit te leggen hoe de diagnostiek van uw kind verder gaat en welke organisatie(s) hierbij betrokken zijn. Als u met de uitvoering van ons advies akkoord gaat, regelen wij dat vanuit KiECON. Nadat alle uitslagen van deze onderzoeken bekend zijn, zal het team uw kind opnieuw bespreken om mogelijk een diagnose te kunnen stellen en aan u advies uitbrengen over de plek waar de verdere begeleiding en/of behandeling zal gaan plaatsvinden. Zowel de diagnostiek als de behandeling kunnen eventueel ook plaatsvinden bij zorgaanbieders die niet verbonden zijn aan KiECON.

Het doel is om binnen drie maanden na aanmelding een heldere diagnose te hebben, waarna de behandeling kan starten. Dit betreft een streeftijd. Het blijkt in de praktijk niet altijd haalbaar, zeker niet wanneer er meeromvattende onderzoeken nodig zijn of afspraken wederzijds niet worden nagekomen.

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis