Doneer nu!Word vriend

Kinderneuroloog

Kinderneuroloog

De kinderneuroloog kijkt eerst alleen mee met de video en is bij de besprekingen aanwezig. Wanneer er vermoeden bestaat op een (bijkomend) neurologisch probleem, bijvoorbeeld als uw kind duidelijk anders beweegt, wordt de kinderneuroloog gevraagd om uw kind ook te beoordelen op de polikliniek. Dat zal dan in het MST (ziekenhuis Enschede) zijn.

Ruben Portier (MST) is als kinderneuroloog verbonden aan KiECON.

Ruben Portier

MST

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis