Doneer nu!Word vriend

Nieuwsbrief KiECON, 01 2020 – Samenwerking in de regio

Samenwerking in de regio

KiECON zet zich in om de samenwerking m.b.t. vroegsignalering te verbeteren. We richten ons daarbij niet alleen op de kinderen met complexe ontwikkelingsproblematiek die we aangemeld krijgen, maar willen ook een bijdrage leveren aan optimaliseren van lokale ketensamenwerking. In september hebben we daarvoor een eerste sessie georganiseerd voor partners in de gemeente Hengelo.

De gemeente Hengelo heeft sinds 2018 het Expertisecentrum Jonge Kind (EJK) opgezet. Orthopedagogen van het EJK komen op alle Hengelose kinderdagverblijven en peuterspeelscholen. Zij worden dan ook tijdig betrokken bij jonge kinderen. Het EJK, KiECON, regisseurs Kind & Gezin en de Jeugdgezondheidszorg zien samen dan ook veel Hengelose jonge kinderen. De manier waarop de keten nu georganiseerd is, is voor ouders best verwarrend. We krijgen vragen terug als: Wie doet nu wat? Waar staan we precies in het onderzoeksproces? Wie is er eindverantwoordelijk? En waarom moeten we alweer een formulier tekenen?

Daarom hebben we begin september gezamenlijk klantreizen getekend. De tekeningen lieten ons zien dat ouders van kinderen met complexe ontwikkelingsproblematiek veel gesprekken en formulieren krijgen, voordat ze bij KiECON terecht komen. Trajecten duren soms maanden te lang. Terwijl wij er bij jonge kinderen graag op tijd bij zijn, vanwege hun snelle breinverandering. Bij trajecten die kort verlopen, zie je dat de professionals vaak stappen hebben weggelaten en elkaar sneller hebben gevonden.

Dit willen we anders. Het EJK, de Jeugdgezondheidszorg en de gemeente Hengelo gaan samen jonge- kind-aanmeldingen bespreken (uiteraard met toestemming van ouders). Dan wordt er een gezamenlijk plan gemaakt en gekeken wie regie voert en de lijn met ouders bewaakt. Indien nodig wordt KiECON direct betrokken, om onnodige intakes op andere plekken te voorkomen. Daarnaast willen we praktisch kijken, welke aanmeldformulieren kunnen er samengevoegd worden. Ook willen we ouders beter informeren waar ze zich in een (onderzoeks)traject bevinden en wie hun aanspreekpunt is.

Medio 2020 gaan we dit proces evalueren en sturen we bij waar nodig. Wil je meer weten? Neem gerust contact op met KiECON via kiecon@zgt.nl

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis