Doneer nu!Word vriend

Nieuwsbrief 03 | 2020 – KiECON viert vijfjarig bestaan

KiECON viert vijfjarig bestaan

Dit jaar viert KiECON zijn vijfjarige bestaan. Het succesvolle regionale samenwerkingsverband draagt sinds 2015 bij aan vroegtijdige diagnostiek van kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblematiek, zonder dat er kostbare tijd en geld verloren gaan aan dubbeldiagnostiek en wachttijden door en bij verschillende organisaties.

Snellere en gerichtere behandeling dankzij KiECON

KiECON is een diagnostisch centrum voor kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen. Via één multidisciplinair loket worden diverse organisaties ingeschakeld. KiECON realiseert met zijn werkwijze voor deze kinderen en hun ouders snel de best passende hulp. Ze doorlopen het totale diagnostiekproces binnen een streeftijd van drie tot zes maanden na aanmelding. Aansluitend hierop zorgt KiECON ervoor dat het kind naar de juiste organisatie wordt verwezen voor verdere behandeling en/of begeleiding. Deze wordt hierdoor sneller en gerichter ingezet en dat is in het belang van het kind en zijn ouders. Het kind kan zich, door minimaal verlies van kostbare tijd, zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

100 verwijzingen per jaar

Het eerste kind dat op 1 juni 2015 door de professionals van KiECON werd gezien, is één van 450 kinderen die gericht werden doorverwezen naar het centrum de afgelopen vijf jaar. Inmiddels worden jaarlijks rond de 100 kinderen verwezen naar KiECON, waarbij in 90% van de gevallen binnen zes maanden een heldere diagnose, behandelplan en gerichte verwijzing is opgesteld.

Diagnostiek en behandeling zo vroeg mogelijk

Cathrien van Groningen, kinderrevalidatiearts van KiECON, kijk positief terug en richt haar blik op de toekomst: “De afgelopen vijf jaar heb ik als heel inspirerend ervaren. Door onze samenwerking leren de betrokken organisaties elkaar onderling steeds beter kennen, bouwen we ons netwerk uit en kunnen we kinderen met complexe ontwikkelingsproblematiek steeds beter helpen. Daarmee hopen we ook in de toekomst door te gaan. De uitdaging voor nu en in de toekomst is dat we de kinderen op een jongere leeftijd zien dan nu soms het geval is. Hoe jonger we deze kinderen gericht behandelen, hoe meer baat zij daarbij hebben.”

Op weg naar blijvende vergoeding?

Cathrien vervolgt: “Daarnaast zal in de komende jaren duidelijk worden of de zorgverzekeraar de meerwaarde van KiECON blijft inzien.” Vanaf 1 september 2020 wordt de medisch specialistische zorg die KiECON levert voor de komende drie jaar door zorgverzekeraars vergoed. Wanneer de resultaten in deze periode goed blijven, wordt de zorg die KiECON levert onderdeel van het reguliere zorgaanbod.” Meer informatie hierover leest u in deze nieuwsbrief onder het kopje ‘KiECON, innovatieve Twentse kinderzorg vergoed’

KiECON-team – maart 2020

Vlnr bovenste rij: Anne Vink, Marielle Oosterbroek, Annet Lentferink, Yvonne Hoek, Henrike Haverkate, Lia Joosten, Annet van Laer, Ellen van der Kroft. Vlnr onderste rij: Geerten van der Meer, Anita Hoek, Linda Roekevisch, Marjon van Sleen, Joyce Geelen. Op de foto ontbreken: Lenneke Stroot, Marie Elise Wiesman, Ingrid Klaassen, Josje van Enter, Ruben Portier, Hans Kaffener, Nienke Keizers, Zillah Holtkamp.

 

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis