Doneer nu!Word vriend

Nieuwsbrief 02 | 2020 – Samenwerking KiECON / IVH

Samenwerking KiECON/ Integrale Vroeghulp

Sinds 2019 is er een pilot waarin KiECON samenwerkt met IVH Twente Noord. Ouders van kinderen uit de gemeente Wierden, Hellendoorn, Twenterand en Rijssen-Holten kunnen tijdens het KiECON-traject gebruik maken van een trajectbegeleider van IVH Twente Noord. De trajectbegeleiders bieden praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het invullen van vragenlijsten. Desgewenst gaan ze met ouders en kind mee naar de intake. Zij zijn op de hoogte van de terugkoppeling van de resultaten van de uitgevoerde diagnostiek en het vervolgtraject en ondersteunen ouders bij de vervolgafspraken die er zijn.

 

Tussenevaluatie

In april jl. heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden. De bevindingen zijn positief. De ouders die gebruik gemaakt hebben van de trajectbegeleiding waarderen deze ondersteuning. IVH en KiECON ervaren daarnaast de meerwaarde in een betere samenwerking en in wederzijdse kennisoverdracht. De pilot wordt voortgezet.

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis