Doneer nu!Word vriend

Nieuwsbrief 02 | 2020 – KiECON in de praktijk

Het verhaal van Marleen, 6 jaar

Marleen werd verwezen door de huisarts mede op verzoek van ouders die zagen dat haar ontwikkeling  op veel domeinen problematisch verloopt. Er is al langdurig logopedie en fysiotherapie om haar ontwikkeling te ondersteunen. Momenteel is het de vraag of zij na groep 2 naar groep 3 kan doorstromen, omdat school hiaten ziet in het leren. De vraag aan KiECON is of er een reden is dat Marleen is zoals ze is. En hoe ze het best ondersteund kan worden in haar ontwikkeling.

 

Intake bij KiECON

Tijdens de intake bij KiECON vertellen ouders aan de kinderarts en gedragswetenschapper dat Marleen aanraking niet altijd prettig vindt en moeilijkheden heeft om lichamelijke prikkels (zoals een volle maag) te herkennen. Ook kost het automatiseren van moeilijke taken, zoals tandenpoetsen, heel veel herhaling. Bij de spelobservatie toont ze mooi spel en een goede contactname. Wel vallen bijzonderheden in de informatieverwerking op. Lichamelijk is er een lage spierspanning en worden subtiele kenmerken gezien die kunnen duiden op een syndroom.

In het KiECON-team wordt na het consult geadviseerd Marleen uitgebreider te laten onderzoeken om de cognitieve ontwikkeling en de informatieverwerking heel goed in beeld te krijgen. En haar daarnaast te verwijzen voor medisch onderzoek vanwege het zowel aanwezig zijn van ontwikkelingsproblemen als lichamelijke opvallendheden.

 

Resultaat

Na deze onderzoeken blijkt Marleen een genetische afwijking te hebben, die de leerproblemen en haar lichamelijke kenmerken verklaren. Ook blijkt een kleine variatie in de aanleg van het hart aanwezig. De leerproblemen berusten op complexe informatieverwerkingsproblemen. Marleen blijft naar haar eigen school gaan en krijgt meer tijd om te leren.

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis