Doneer nu!Word vriend

Nieuwsbrief 02 | 2020 – Een bestuurder aan het woord

Een bestuurder aan het woord

Door Willem den Hartog, bestuurder bij Aveleijn 

Snelle integrale expertise

In 1996 won het Reinier de Graaf Gasthuis uit Delft de Golden Helix Quality Award, een destijds prestigieuze kwaliteitsprijs, met het project Mammapoli. Daarbij werd in een one-stop polikliniek integrale diagnostiek gedaan bij vrouwen met een knobbeltje in de borst. In plaats van meerdere bezoeken aan het ziekenhuis werd de benodigde diagnostiek op een ochtend gedaan met alle betrokken disciplines. Hiermee werd een enorme kwaliteitswinst geboekt voor ongeruste patiënten die zo snel mogelijk uitsluitsel wilden hebben. In die tijd was dit een organisatorische doorbraak en een inspirerend nieuw concept. Inmiddels heeft dit voorbeeld breed navolging gekregen.

In 1999 werd de NVSHA (Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen) opgericht en startte een 2 jarige opleiding voor SEH artsen. Idee achter de introductie van de SEH arts was dat het belangrijk is om een professional te hebben die snel kan bepalen wat er aan de hand is en een patiënt snel gericht kan doorverwijzen. Dit om het probleem te voorkomen dat een arts-assistent de scepter zwaait op de spoedeisende hulp, vaak nog een arts-assistent met de minste ervaring.

In diezelfde periode was ik als directielid van het CBO (kwaliteitsinstituut opgericht door de Landelijke Specialisten Vereniging) betrokken bij de introductie van de Doorbraakmethode in Nederland. Een methode gericht op het systematisch verspreiden van best practices. Niet door projecten een op een te kopiëren. In de doorbraakprojecten werd gezocht naar succesvolle veranderprincipes die in de eigen context vervolgens op maat toepasbaar werden gemaakt.

Mooi om te zien hoe twee succesvolle veranderprincipes uit de bovenstaande voorbeelden binnen KiECON vorm hebben gekregen: integrale multidisciplinaire diagnostiek en het naar voren halen van expertise. De resultaten van KiECON laten zien welke kwaliteitswinst voor kinderen en ouders behaald kan worden uit deze succesformule. In plaats van een eindeloze zoektocht, snel en deskundig naar de juiste plek!

Indrukwekkend om te zien met welke inzet professionals zich inzetten dit concept in de dagelijkse praktijk vorm te geven. Dit zonder een passende structurele financiering. Terecht dat we ons hier bestuurlijk met de betrokken partners voor blijven inzetten en het initiatief op inhoudelijke gronden van harte blijven ondersteunen.

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis