Doneer nu!Word vriend

Nieuwsbrief 02 | 2018 – KiECON in de praktijk

Het verhaal van Melle

Naam: Melle
Leeftijd: 2,5 jaar

Melle werd bij KiECON aangemeld door de huisarts vanwege vragen over zijn drukke gedrag en zijn spraak-/taalontwikkeling. Toen Melle twee jaar was werd hij al eens onderzocht op gehoor-, spraak- en taalproblemen en intelligentie. Vanwege de korte concentratie werd er getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Het advies dat volgde was logopedie opstarten, aanmelding bij de peuterspeelzaal en over een half jaar de vooruitgang onderzoeken. Hij bezocht een periode de peuterspeelzaal, maar hier kon hij niet de begeleiding krijgen die hij nodig had. Melle werd een half jaar na het eerste onderzoek aangemeld bij KiECON met de vraag wat er met hem aan de hand is en bij welke hulp hij baat zou hebben. 

 

Opvallende huidpigmentatie
Er volgde een gesprek met ouders, Melle werd onderzocht door de kinderarts en hij werd geobserveerd door de gedragswetenschapper. Er werd een onrustig jongetje gezien dat goed contact maakte. De spraak- en taalontwikkeling leek niet op leeftijdsniveau te liggen en hij vond het ook moeilijk om niet-verbale taken uit te voeren, zoals het maken van een puzzel. Daarnaast signaleerde de kinderarts opvallende pigmentatie op de huid.
Naderhand werd in het KiECON-team besproken dat het goed zou zijn om Melle op korte termijn nogmaals te onderzoeken; hoe heeft hij zich het afgelopen half jaar ontwikkeld? Indien er sprake zou zijn van een algehele ontwikkelingsachterstand, dan zou alsnog ethiologische diagnostiek ingezet kunnen worden. De huidpigmentatie zou daarbij richtinggevend kunnen zijn. Er werd afgestemd met de organisatie die het vorige onderzoek had uitgevoerd; zodat er geen overlap of onduidelijkheid over de onderzoeken zou ontstaan. 

 

Ontwikkelingsachterstand?
Twee weken na de intake bij KiECON vonden de onderzoeken plaats. Melle was betrouwbaar te testen. Het gehoor bleek voldoende. Op het gebied van spraak- en taalontwikkeling was vooruitgang meetbaar, maar dit lag nog niet op leeftijdsniveau. De cognitieve ontwikkeling bleek vertraagd te verlopen; hij behaalde hetzelfde resultaat als een half jaar geleden. Verder was zijn korte concentratie en onrust opvallend.

 

Kinderdagcentrum
De conclusie is dat er bij Melle sprake is van een algehele ontwikkelingsachterstand en problemen in de prikkelverwerking. Met ouders werd samen gekeken naar het totaalbeeld. Wat heeft Melle nodig om tot ontwikkeling te komen? Melle werd geplaatst op een kinderdagcentrum dicht bij huis. Daar kan Melle de ondersteuning krijgen die hij nodig heeft en kan het beeld van Melle verhelderd worden. Medische diagnostiek naar de oorzaak van de achterstand is in gang gezet. De uitslag daarvan is nog niet bekend.

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis