Doneer nu!Word vriend

Nieuwsbrief 01/2018 De KiECON-dag

Vanaf september 2017 zijn wij gestart met de ‘KiECON-dag’. Dit betekent dat er iedere tweede dinsdag van de maand een KiECON-screeningsdag staat gepland.  Op die dag kunnen twaalf screenings worden gedaan. Die vinden allemaal plaats in de ochtend door drie afzonderlijke teams bestaande uit een arts en een gedragswetenschapper. ’s Middags vindt het multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Hierbij is het voltallige team van KiECON aanwezig: kinderartsen, revalidatiearts, kinderneuroloog en gedragswetenschappers. In het MDO worden alle kinderen besproken die op die ochtend gezien zijn. Op basis van de bevindingen wordt voor elk kind een vervolgtraject afgesproken. In de week die daarop volgt, wordt het advies voor vervolg teruggekoppeld aan de ouders. Wij krijgen van ouders positieve feedback.

Enkele citaten:

‘Fijn! Iedereen kijkt mee. Als ouders word je gehoord, en ons kind wordt gezien.’
‘Erg prettig, er zijn korte lijnen en we zijn snel geholpen.’
‘We zijn erg tevreden. Ons kind blijft een kind met problematiek maar we zijn op de goede weg, hij gaat met sprongen vooruit.’

https://www.kiecon.nl/ons-team/

Maak kennis met ons team

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis