Doneer nu!Word vriend

Nieuwsbrief 01 | 2022 – Terugkoppeling deelonderzoeken

Vaak zijn binnen het diagnostiekproces van KiECON deelonderzoeken nodig. Deze worden door gespecialiseerde instellingen gedaan.

We krijgen af en toe de vraag van verwijzers over de terugkoppeling van de bevindingen uit die deelonderzoeken.

Onze werkwijze is als volgt:

  • KiECON verwijst naar een zorgaanbieder voor het doen van gespecialiseerd onderzoek
  • Deze zorgaanbieder koppelt de bevindingen vanuit het onderzoek terug aan KiECON en aan de ouders
  • KiECON vat op basis van de eigen bevindingen en die van de gespecialiseerde instelling(en) de informatie samen tot een eindconclusie
  • KiECON verstuurt de eindconclusie naar de ouders en de oorspronkelijke verwijzer
  • Indien gewenst kan de verwijzer de bevindingen vanuit de deelonderzoeken opvragen bij de ouders

 

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis