Doneer nu!Word vriend

Nieuwsbrief 01 | 2021 – KiECON en gemeentelijke toegang

Contacten met functionarissen gemeentelijke toegang

De afgelopen periode hebben we de contacten met de 14 Twentse gemeenten aangehaald. Daarvoor hebben we met verschillende betrokkenen rond de zorg voor het jonge kind om tafel gezeten.

Nou ja… eigenlijk heeft ieder vanaf zijn eigen tafel deelgenomen, want helaas was fysiek vergaderen niet mogelijk. Toch was het prettig om elkaar te zien en KiECON nog eens voor het voetlicht te kunnen brengen. Wie zijn wij, wat doen wij, hoe kunnen we elkaar vinden? Aan de hand van de infographic is het KiECON proces geschetst en zijn vragen hierover beantwoord.

Bij iedere ontmoeting kwam één vraag telkens terug: kunnen wij als functionaris gemeentelijke toegang ook verwijzen naar KiECON? Helaas is dat niet mogelijk. Dat heeft alles te maken met de financiering van de artsen die met een verwijzing vanuit de gemeentelijke toegang niet mogelijk is. De informatie vanuit de gemeente is echter zeker van groot belang. Daarom is er het volgende over afgesproken:

  • Heb je een casus die mogelijk in aanmerking komt voor KiECON? Zoek dan contact met de coördinator van KiECON. Zij kan meedenken en adviseren.
  • Als het KiECON-traject een goede optie lijkt te zijn, vraag dan de jeugdarts in je gemeente om te verwijzen.
  • Hebben jullie informatie over een bepaalde casus, die geschikt is voor KiECON? Stuur deze dan mee met de doorverwijzing. Wij hebben veel belang bij jullie informatie!

De contactgegevens zijn inmiddels bij iedereen bekend en ook te vinden op www.kiecon.nl.

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis