Doneer nu!Word vriend

Nieuwsbrief 01 | 2021 – Een inkijk in het werk van trajectbegeleider

Door Linda Hilberink, trajectbegeleider KiECON

In dit blog neem ik jullie mee in de kansen van trajectbegeleiding bij KiECON.

Mijn naam is Linda Hilberink en ik ben al bijna 20 jaar werkzaam bij MEE IJsseloevers. In mijn functie als algemeen consulent met aandachtsgebied jeugd, pak ik veelal de aanmeldingen op rondom Jeugd. Mijn werkgebied is Rijssen-Holten, maar ik spring ook bij in andere gemeenten zoals Hellendoorn, Wierden en Twenterand. Verder ben ik samen met enkele collega’s ook werkzaam als trajectbegeleider voor Integrale Vroeghulp en sinds een paar jaar ook voor KiECON. In dit blog wil ik jullie  vooral vertellen over hoe de werkzaamheden van een trajectbegeleider van KiECON eruit zien en jullie meenemen in het traject dat een trajectbegeleider met ouders en  medewerkers van KiECON doorloopt.

In 2019 is een pilot opgezet tussen KiECON en Integrale Vroeghulp Twente Noord. Door deze pilot kan voor ouders van kinderen uit de gemeenten Wierden, Hellendoorn, Twenterand en Rijssen -Holten tijdens het KiECON-traject een trajectbegeleider vanuit Integrale Vroeghulp Twente Noord ingezet worden. Een trajectbegeleider biedt (pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) praktische ondersteuning. Vanaf het begin draai ik mee in deze pilot en word ik regelmatig ingezet voor een nieuw KiECON traject.

Als een kind wordt aangemeld bij KiECON, wordt met (pleeg-)ouders of verzorger(s) de mogelijkheid besproken om aan een trajectbegeleider gekoppeld te worden. Als (pleeg-) ouders of verzorger(s) hier voor open staan, dan wordt dit aan de trajectbegeleider doorgegeven. Als ik als trajectbegeleider KiECON ingezet word, krijg ik vanuit de coördinator van KiECON kort informatie over het aangemelde jongetje of meisje. Ik ga de (pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) bellen om  kennis te maken en om hen kort informatie te geven over de trajectbegeleiding en het traject bij KiECON. We plannen daarna een afspraak. Dan ga ik bij (pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) en hun kind op huisbezoek om met elkaar kennis te maken, hun vragen te bespreken, informatie te geven en ook om met elkaar af te stemmen wat de wensen zijn voor de trajectbegeleiding en hoe zij graag ondersteund willen worden.

(Pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) krijgen – voordat zij op intakegesprek gaan bij KiECON – een vragenformulier thuisgestuurd. De vragen richten zich op  het gedrag en de ontwikkeling van hun kind.  (Pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) vullen dit formulier in, maar ik ondersteun hen ook regelmatig bij het beantwoorden van de vragen. Als dit wenselijk is, kan ik meegaan naar het intakegesprek. Dit was  helaas de afgelopen periode niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen.

Hoe de KiECON-trajectbegeleiding vorm wordt gegeven, wordt altijd bepaald in gezamenlijk overleg met ouders: waar ligt hun behoefte en wat zijn de wensen. Van begin tot het eind blijf ik betrokken bij (pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) en hun kind.  De ouders kunnen bij mij terecht met vragen, soms geef ik informatie en advies en bespreken we een gesprek dat zij hebben gehad na.  Ik kan een uitgezet traject volgen op afstand, en op een ander moment ben ik heel nauw betrokken, dan ga ik bijvoorbeeld mee naar een gesprek of onderzoek om (pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) bij te staan. De ene keer heb ik wekelijks of vaker contact met hen, in een ander traject hebben we minder frequent contact. Alles in overleg en waar de behoefte op dat moment ligt. Wij worden als trajectbegeleider op de hoogte gehouden van de resultaten en de uitgevoerde diagnostiek.

Het belangrijkst van een KiECON-traject is dat (pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) antwoord krijgen op de vraag wat er met hun zoon of dochter aan de hand is, en ook wat hun kind nodig heeft en welke zorg passend is. KiECON werkt met veel organisaties samen om een zo duidelijk mogelijk antwoord en advies aan ouders te kunnen geven. (Pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) ondersteunen in dit traject kan van grote meerwaarde zijn, omdat ik onafhankelijk mee kan kijken en kan adviseren. Vanwege mijn jarenlange ervaring met verschillende organisaties en instanties heb ik vaak korte lijnen en weet ik welke mogelijkheden er zijn.

Als een KiECON-traject is afgerond, doordat ouders antwoord hebben gekregen op hun vragen, dan wordt in overleg de trajectbegeleiding afgerond.

Het contact met ouders en hun kind, en ook met verschillende organisaties en de wisselende trajecten en hulpvragen, maakt het werk uitdagend en ontzettend leuk. Vaak is een traject dat (pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) met hun kind in gaan, spannend, het kan veel vragen oproepen en er komt veel tegelijk op hen af. (Pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) dan bij kunnen staan, naast hen staan en samen het traject oppakken en volgen als trajectbegeleider is dan zo’n mooie aanvulling voor hen en hun kind. Ze kunnen hun verhaal aan mij kwijt, daarbij hou ik samen met hen het overzicht, kan dingen samenvatten en erop toezien dat alles goed opgepakt wordt en gaat lopen. Dat is voor (pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) vaak een enorme geruststelling. Dat maakt mijn werk extra boeiend en uitdagend.

Wat ik belangrijk vind is, dat (pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) gehoord worden, dat zij zich serieus genomen voelen, dat zij gehoord worden en zij bij iemand terecht kunnen met vragen, dat zij het uitgezette traject goed kunnen volgen en weten wat de volgende stap is, dat zij zo snel en zo goed mogelijk antwoord krijgen op hun vraag, dat er met hen mee wordt gedacht. (Pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) staan niet alleen in het traject, iemand staat hen bij waar nodig/mogelijk en waarop zij een beroep op kunnen doen.

Als (pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) rust ervaren en dat uit kunnen stralen naar het kind, heeft dat een positieve werking op de onderzoeken die hun zoon of dochter krijgt.

Hopelijk kan ik nog heel veel trajecten begeleiden en (pleeg-) ouder(s) of verzorger(s) bij staan in het soms spannende en lastige traject om duidelijkheid te krijgen.

 

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis