Doneer nu!Word vriend

Veelgestelde vragen

Welke kinderen komen in aanmerking voor KiECON?

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar die problemen hebben met hun ontwikkeling op meerdere gebieden. Bijvoorbeeld een combinatie van onderstaande problemen:

  • Algemene ontwikkelingsachterstand
  • Afwijkende of te trage ontwikkeling van het bewegen
  • Leerproblemen
  • Taal- of spraakproblemen
  • Afwijkend of opvallend gedrag (bijvoorbeeld angsten of extreem druk gedrag)
  • Problemen in contact maken
  • Onduidelijke problemen
  • Opvoedingsproblemen

Wie mogen kinderen verwijzen naar KiECON?

De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kunnen uw kind verwijzen naar KiECON.

Waarom kan mijn wijkcoach/regisseur of eerstelijns zorgverlener (bijvoorbeeld de fysiotherapeut) mij niet verwijzen?

Dit heeft te maken met de financiering. De kosten van de betrokken zorgverleners kunnen alleen gedekt worden als er een verwijzing van een arts is.

Wanneer vindt een intake plaats?

Over het algemeen wordt de intake gepland binnen twee à drie weken na ontvangst van de benodigde gegevens. Deze gegevens geeft u grotendeels zelf door met behulp van een vragenformulier. Het kan zijn dat wij ook nog contact zoeken met instellingen waar uw kind al in begeleiding of in zorg is (geweest). Uiteraard vragen wij hiervoor eerst uw toestemming.

Wanneer krijg ik de uitslag van de intake?

We bespreken de situatie van uw kind ’s middags na de intake in ons team. U krijgt aansluitend advies voor eventuele aanvullende diagnostiek en bij welke instantie(s) u hiervoor terecht kunt. Als u met de uitvoering hiervan akkoord gaat, regelen wij dat vanuit KiECON. Nadat alle uitslagen van deze onderzoeken bekend zijn, zal het team uw kind opnieuw bespreken om mogelijk een diagnose te kunnen stellen en aan u advies uitbrengen over de plek waar de verdere begeleiding zal gaan plaatsvinden.

Wij streven ernaar om binnen drie maanden na aanmelding een heldere diagnose te hebben, waarna de behandeling kan starten.

Ik hoor en lees zo veel moeilijke woorden. Wat betekenen deze?

We hebben de betekenis van de moeilijke woorden neergezet in een woordenlijst.

Waarom moet ik vooraf zo’n uitgebreide vragenlijst invullen?

Een ingevulde vragenlijst geeft heel veel informatie, waardoor de specialisten van KiECON al een algemene indruk kunnen krijgen over de situatie van uw kind.

Als ik niet zeker weet of ik in aanmerking kom voor KiECON, met wie kan ik dan contact opnemen?

U kunt in die gevallen contact opnemen met KiECON via telefoonnummer 088 708 53 15. Wij proberen u dan de nodige duidelijkheid te geven.

Zijn er stagemogelijkheden bij KiECON?

Er zijn geen mogelijkheden voor klinische stages. We verwijzen je voor mogelijke klinische stageplekken naar een van de bij KiECON betrokken organisaties (zie onderaan deze pagina). Wel hebben wij met enige regelmaat plek voor een onderzoeksstage en dan met name voor studenten die een universitaire opleiding volgen. Mocht je interesse hebben, stuur dan een mail naar KiECON.

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis