Doneer nu!Word vriend

KiECON

Een gelukkig kind, dat gezond opgroeit in een veilige omgeving; dat is wat elke ouder graag wil. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet vanzelf waardoor er problemen ontstaan. Vaak is de oorzaak van ontwikkelingsproblemen niet direct duidelijk. En zeker bij ontwikkelingsproblemen op meerdere vlakken komt het regelmatig voor dat de verschillende problemen niet direct worden herkend en ouders om die reden met hun kind van de ene hulpverlener of organisatie naar de andere hulpverlener of organisatie worden verwezen. Vaak verrichten organisaties ook nog hun eigen diagnostiek, waardoor er dubbel werk wordt gedaan. Dit zorgt voor een lange periode van onzekerheid voor het gezin, de omgeving en de hulpverleners. Maar dit betekent ook dat kostbare tijd verloren gaat omdat een gerichte therapie en behandeling niet kan worden ingezet. Een vroege diagnose en therapie of behandeling is in het belang van het kind en van de ouders. Zo kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

 

Met de oprichting van KiECON willen de betrokken organisaties deze situatie verbeteren, juist voor deze complexe groep kinderen en dan met name van 0 tot 7 jaar. Binnen KiECON wordt de diagnostiek gezamenlijk opgepakt. Er is sprake van één loket van waaruit de diverse organisaties ingeschakeld worden. De beschikbare informatie wordt door iedere partij opnieuw gebruikt. Ouders en kind hoeven hierdoor hun verhaal niet steeds opnieuw te vertellen.

Zorgprofessionals afkomstig uit verschillende organisaties en disciplines werken samen in één team. Soms is er extra expertise nodig om een goede diagnose te kunnen stellen. Deze wordt dan ingeschakeld bij andere organisaties en professionals. Het belang van uw kind staat voorop!

 

Direct naar:

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis