Doneer nu!Word vriend

KiECON ontvangt subsidie van Twentse gemeenten

Geplaatst op 8-7-2021

Net als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Menzis onderschrijven ook de 14 Twentse gemeenten de waarde van KiECON als innovatieve zorgaanbieder. Voor de uitvoering van een doelmatigheidsonderzoek wordt nu vanuit de Twentse gemeenten een aanvullende subsidie verstrekt.

KiECON, een samenwerkingsverband van acht zorginstellingen, is een diagnostisch centrum voor kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen van nul tot zeven jaar. Het doel van KiECON is om deze kinderen door snelle diagnostiek zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Dit vraagt om een werkwijze waarin jeugdzorg en medisch specialistische zorg volledig samenwerken.

Aantoonbaar effectief?
Sinds de start van KiECON in 2015 betaalden de zorginstellingen achter KiECON nog grotendeels zelf de kosten. In 2019 kwam daar door de vergoeding van de jeugdzorg verandering in. Dankzij de steun van en samenwerking met Menzis en de NZa, wordt sinds september 2020 ook de medisch specialistische zorg van KiECON voor de komende drie jaar vergoed door zorgverzekeraars. Blijven in die periode de resultaten aantoonbaar goed, dan wordt de zorg geleverd door KiECON onderdeel van het reguliere zorgaanbod.

Om aan te tonen dat KiECON als één multidisciplinair loket doelgerichter en kostenefficiënter is dan de reguliere zorg, wordt een doelmatigheidsonderzoek ingezet. De subsidie van € 35.000,- die de Twentse gemeenten voor 2021 beschikbaar stellen, levert een belangrijke bijdrage aan de financiering van dit onderzoek. Dankzij deze subsidie kunnen de bij KiECON aangesloten instellingen van start gaan met het onderzoek.

Met het onderzoek wil KiECON haar toegevoegde waarde voor alle betrokkenen aantonen, zoals het kind en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s), de gemeenten, zorgverzekeraars en deelnemende instellingen. In het onderzoek wordt daarom zowel gekeken naar kinderen die via de reguliere weg verwezen worden én via KiECON.

Ellen van der Kroft, kinderarts van KiECON, vertelt: “Als KiECON-team zijn wij bijzonder blij met de steun van de 14 Twentse gemeenten. Het is voor jonge, kwetsbare kinderen belangrijk dat ze gezien en geholpen worden om hun ontwikkelingskansen te vergroten. De gemeenten, NZA en Menzis trekken samen met ons op om de zorg voor deze kinderen te verbeteren.”

Deze innovatieve Twentse aanpak van jeugdzorg en medisch specialistische zorg is een voorbeeld voor Nederland. Vanuit deze samenwerking en ondersteuning creëert KiECON in de komende drie jaar een aanpak die zorgverleners elders in het land over kunnen nemen.

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis