Doneer nu!Word vriend

Het verhaal van Luuk

Leeftijd:  1,5 jaar

Luuk is door de kinderarts bij KiECON aangemeld. Onderzoeksvraag: meer inzicht krijgen in het sociaal gedragsmatige aspect en hoe dit verder te stimuleren. Ouders valt op dat Luuk wat achter loopt in zijn motorische ontwikkeling, verder maken zij zich geen zorgen om zijn ontwikkeling en begrip.

Intake

Tijdens de intake valt op dat Luuk erg terughoudend is en weinig op onderzoek uit gaat. Hij maakt zeer wisselend contact met de observator en er is ook geen sprake van contactgroei. Tijdens de intake vallen ook een aantal zaken op in de ouder-kind interactie, die komt wat beperkt over. Op basis van de intake wordt als hypothese gesteld dat er sprake lijkt van een algehele ontwikkelingsachterstand; verder zijn er kenmerken in het gedrag van Luuk die mogelijk passen bij een autisme spectrum stoornis. Ouders geven aan dit gedrag thuis niet bij Luuk te herkennen. Luuk maakt thuis veel meer contact, is continue in beweging en gaat op ontdekking uit , zo vertellen zij. Uit het onderzoek door de kinderarts komen niet veel opvallende zaken naar voren. Luuk is tenger en heeft een relatief groot hoofd. Hij heeft amandelvormige ogen, die moeder ook heeft. Verder lichamelijk geen bijzonderheden of dysmorfieën.

Op basis van de anamnese, intake en observaties wordt gesteld dat een combinatie van genetische aanleg, ontwikkelingsproblematiek en stimulering in de thuissituatie, verklarend kan zijn voor het huidige beeld.

Beleid

Ingezette medische diagnostiek afwachten, er lijken geen aanvullingen geïndiceerd nu. Gezinsdiagnostisch onderzoek inzetten vanuit VG-instelling in samenwerking met kinder- en jeugdpsychiatrie, met betrekking tot gedrag en cognitief functioneren van Luuk, kwaliteit ouder-kind interactie en opvoedvaardigheden ouders.

Ontwikkelingsachterstand en autisme?

Uit de ontwikkelingsniveaubepaling kwam naar voren dat er sprake bleek van een sterk vertraagde ontwikkeling bij Luuk. Bij een kalenderleeftijd van 21 maanden zaten zijn cognitieve vaardigheden op een ontwikkelingsleeftijd van 12 maanden. Verder onderzoek naar gedrag, waaronder de kenmerken van autisme, leverde niets op. In de thuisobservatie die is gedaan in het kader van het onderzoek, bleek dat de beeldvorming van ouders klopt, onderzoeker zag een heel ander kind dat adequaat contact maakt met de mensen in zijn omgeving en zeer ontdekkend bezig is. Dit benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is om een kind in alle leefomgevingen te zien functioneren.

Medisch onderzoek

Bij de genetische diagnostiek is een 15q13.3 microdeletiesyndroom naar voren gekomen die waarschijnlijk verklarend is voor de problemen in de ontwikkeling die Luuk ervaart. Hierbij zijn spraak-taal problemen beschreven, evenals milde dysmorfieën en ontwikkelingsachterstand.

Verder verloop

Inmiddels bezoekt Luuk meerdere dagen per week een ontwikkelingsgroep voor jonge kinderen binnen een kinderdagcentrum, waar hij dagbehandeling krijgt en fysiotherapie en logopedie in het aanbod geïntegreerd zijn. Verder heeft de fysiotherapie aan huis mooie resultaten behaald en loopt Luuk inmiddels los. Er is nog steeds intensieve betrokkenheid van begeleiding en opvoedondersteuning in de thuissituatie.

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis