Doneer nu!Word vriend

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland

Geplaatst op 15-3-2016

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden.

Met de oprichting van KiECON willen de zorginstellingen voorkomen dat ouders met deze kinderen van de ene hulpverlener naar de andere worden verwezen. Het bekende ‘van het kastje naar de muur’ waarbij ouders het overzicht verliezen en het kind soms helemaal uit beeld van zorgverleners verdwijnt. KiECON bevindt zich in de pilotfase en wordt vormgegeven door Aveleijn, Accare, Jarabee, Karakter, Kentalis, MST, Roessingh en ZGT. Ruben Portier, kinderneuroloog MST en voorzitter van de projectgroep: “We bieden één centraal punt van waaruit de diagnostiek gecoördineerd wordt. Uiteraard worden andere zorgaanbieders betrokken als dit voor de diagnostiek of behandeling nodig is. Met de pilot willen we met meerdere instellingen het proces rondom de diagnostiek van kinderen met meervoudige ontwikkelingsstoornissen verbeteren. Dit is een unieke werkwijze in Nederland en de resultaten zijn positief.”

 

Juiste expertise

KiECON bestaat uit een team van ervaren kinderartsen, een kinderneuroloog, een kinderrevalidatie­arts en gedragswetenschappers vanuit de participerende instellingen. Samen adviseren zij welke diagnostiek nodig is om de oorzaak van de ontwikkelings-problemen duidelijk te krijgen. Daarna wordt de diagnostiek in gang gezet. Door deze aanpak wordt de juiste expertise in de juiste volgorde ingezet. Het kind en de ouders krijgen direct passende hulp, waardoor trajecten korter worden. Indien nodig zorgt KiECON dat het kind naar de juiste instelling wordt verwezen voor verdere behandeling en/of begeleiding. Het team van KiECON werkt vanuit ZGT, ziekenhuislocatie Hengelo.

 

Zorgproces

Tijdens een intakegesprek met een kinderarts en een gedragswetenschapper worden alle factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Het kind wordt gefilmd en (lichamelijk) onderzocht. Vervolgens wordt het kind besproken in het team van KiECON en krijgen de ouders aansluitend advies over het vervolg. Aanvullende diagnostiek kan daarvan deel uitmaken.

 

Resultaten tot nu toe

Inmiddels zijn in de pilot een tiental kinderen gezien en binnen drie maanden geplaatst bij een behandelinstelling. De bedoeling is om de werkwijze van KiECON erkend te krijgen als reguliere voorziening voor ouders met kinderen met een complexe ontwikkelingsproblematiek.

De ouders tonen zich zeer tevreden over de snelheid en de wijze waarop binnen KiECON de diagnose is gesteld.

 

Voor wie?

KiECON is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar met ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan een combinatie van bijvoorbeeld algemene ontwikkelingsachterstand, afwijkende of te trage ontwikkeling van het bewegen, leerproblemen, taal- of spraakproblemen, afwijkend of opvallend gedrag (bijvoorbeeld angsten of extreem druk gedrag), problemen in contact maken, opvoedingsproblemen of onduidelijke ontwikkelingsproblemen. De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan samen met de ouders besluiten tot verwijzing naar KiECON.

 

Meer weten? Lees meer op www.kiecon.nl

 

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2024 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis